Nya äldre generationer är vana vid fysisk aktivitet
 
Robiterum
Läkartidningen nr 47 2006 volym 103:
"Regelbunden fysisk aktivitet har tydliga samband med ett övergripande psykologiskt välbefinnande, lägre nivåer av ångest och förbättrat humör för diagnostiserat friska grupper av äldre. Regelbunden fysisk aktivitet fungerar som ett skydd mot framtida depression för äldre. Interventionsstudier visar på en antidepressiv effekt av motion/träning för äldre med egentlig depression. Vältränade äldre uppvisar mindre nedsättning i kognitiv förmåga än inaktiva äldre.
Regelbunden motion två till tre gånger per vecka är kopplat till en signifikant riskreduktion för utvecklandet av framtida demens.
"En måttlig intensitetsnivå verkade ha störst effekt, och konditionsträning och styrketräning var likvärdiga som träningsformer. Detta visar att valet av aktivitetsform inte är det mest centrala när det gäller effekter på psykiskt välbefinnande för äldre, utan att de flesta former kan ha positiva effekter så länge som aktiviteten genomförs någorlunda regelbundet".
Robiterum. Nya äldre generationer är vana vid fysisk aktivitet
 
 
 
 
Välkommen att kontakta oss
Robiterum AB
Distingsgatan 6
416 56 Göteborg