Vår marknad finns inom stora delar av äldrevård och rehabilitering
 
Robiterum
Äldrevård och rehabilitering
    Central offentlig upphandling -
    hjälpmedelscentraler, äldreomsorg m.fl.
    Offentlig direktupphandling lokalt vid lägre inköpsbelopp
    Privata aktörer centralt och lokalt
    Sjukgymnast och arbetsterapeut/fysioterapeut
    som förskrivare både inom offentlig och privat vård
    Den äldre i hemmet med eller utan hemtjänst
    Den anhörige
 
 
 
 
Välkommen att kontakta oss
Robiterum AB
Distingsgatan 6
416 56 Göteborg