En bra start tack vare fantastiska kontakter och medfinansiärer
 
Robiterum
Sahlgrenska Science Park var i ett tidigt skede ett värde-
fullt stöd med goda råd och bra kontakter.
ALMI Företagspartner beviljade oss i maj 2016 ett så
kallat mikrolån. Processen som föregick lånet var
mycket lärorik och bidrog till givande input.
Sverea IVF ger goda råd vad gäller material och
funktionalitet.
Hälsoteknikcentrum Halland valde ut oss bland många
sökande som ett av deras EU-finansierade projekt.
Yovinn har givit stöd, råd och kontakter samt investerat
i vår produktutvecking.
Göteborg Stad Örgryte Härlanda är vår samarbetspartner
för test av prototyp.
 
 
 
 
Välkommen att kontakta oss
Robiterum AB
Distingsgatan 6
416 56 Göteborg