Att på innovativa sätt, genom rörelse, bidra til en bättre hälsa
 
Robiterum
Vår affärsidé går ut på att erbjuda lättillgängliga, flexibla
och prisvärda sätt för rörelse som bidrar till seniorers och därmed till deras vårdares och anhörigas välbefinnande till ekonomisk nytta för samhället och övriga intressenter.
Vi har döpt vårt företag till Robiterum.
Robus betyder "kraft" och iterum betyder "återfå".
Återfå kraft säger precis vad vi vill uppnå.
Robiterums kultur och värderingar präglas av
    Entreprenörsanda
    Enkelhet
    Stor kund-, marknadsförings- och säljfokus
    Hög kvalitet - hållbarhets- och jämställdhetsfokus
    Passion för vad vi gör, för våra kunder och för de
    som arbetar hos eller med oss
Grundare
Philip Wilkens - affärsman, ekonom och jurist
Lennart Efraimsson - innovatör, säljare och entreprenör
Philip Wilkens
 
 
 
 
Välkommen att kontakta oss
Robiterum AB
Distingsgatan 6
416 56 Göteborg