En drivkraft att hjälpa äldre till ökad fysisk aktivitet
 
Robiterum
Lennart är en uppfinnare och innovatör. Lennarts sambo
Katarina jobbar på ett äldreboende och är ansvarig för de äldres fysiska aktiviteter. Hon berättar om sin frustration över att det inte finns några verktyg för henne som ger en bra, skonsam, meningsfull och effektiv rörelse och fysisk aktivitet för de äldre och som samtidigt effektiviserar för personalen.
Hon sa t.ex. att om en av de äldre kan få tillbaka förmågan att t.ex. lyfta en kaffekopp eller knyta sina skor skulle det betyda så mycket för den äldres självkänsla och spara tid för oss personal. Lennart såg möjligheterna och besökte Katarina på hennes jobb. Han fick då idén om ett rörelseredskap som kunde hjälpa Katarina och de äldre att få ut mer av den tid som var avsatt för fysiska rörelser.
Lennart träffade Philip och berättade om sin idé och dom började tillsammans utveckla den till en produkt.
Intervjuer gjordes med personer som är verksamma inom
äldrevården och det framkom att det inte bara finns en brist och ett verkligt behov av lättillgängliga, meningsfulla, trevliga, effektiva, varierande och fysiska aktiviteter för bättre hälsa utan också att kraven på möjligheter till sådana aktiviteter kommer att öka. Idén växte till att inte bara bli en produkt utan till ett koncept om att förbättra möjligheterna till fysiska aktiviteter och friskvård för seniorer som också kan bidra till ekonomisk nytta för intressenter som verkar inom hälsa, vård och omsorg inom denna åldersgrupp
Vi vill alltså erbjuda ett sätt för fysisk aktivitet, bättre hälsa och självkänsla för äldre som kan möta krav på:
    Lättillgängligt
    Användarvänligt
    Mobilitet
    Lätt att förvara
    Kroppsnära
    Oberoende av plats, ålder, hälsotillstånd och
    kroppens läge
    Lämpligt både för stimulerande och sociala
    gruppövningar som individuellt
    Som kan bidra till ekonomisk nytta
 
 
 
 
Välkommen att kontakta oss
Robiterum AB
Distingsgatan 6
416 56 Göteborg